ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑ

Ο διαβήτης είναι μία ασθένεια που προκύπτει από τη διαταραχή του μεταβολισμού, του τρόπου, δηλαδή, που ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί τις τροφές για να λάβει ενέργεια. Ο σακχαρώδης διαβήτης οφείλεται, κυρίως, στη μειωμένη έκκριση της ινσουλίνης και διακρίνεται σε 3 τύπους:

• Το διαβήτη τύπου 1

• Το διαβήτη τύπου 2

• Το διαβήτη κύησης

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία χρόνια πάθηση, η οποία μπορεί να προξενήσει σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα, νεφρική ανεπάρκεια κ.λπ. Μερικά από τα πιο σύνηθες συμπτώματα του διαβήτη είναι η πολυουρία, η ξηροστομία, η απώλεια βάρους, η εύκολη κόπωση, η θολή όραση, η φαγούρα, οι μυκητιάσεις.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί, ότι κάποιες φορές αντιμετωπίζουμε κάποιες διαταραχές που ξεφεύγουν από τα φυσιολογικά όρια και συνοδεύονται από μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθεί διαβήτης στο μέλλον. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος μία φορά ανά 6 μήνες ή τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται προ-διαβήτης και δεν αποτελεί κάτι το μόνιμο. Τις περισσότερες φορές με σωστή δίαιτα συνοδευόμενη από άσκηση υποχωρούν.